Skip to main content

Linux för inbyggda system

Kursbeskrivning

Kursen Linux för inbyggda system är utformad för att lära utvecklare hur man anpassar och använder operativsystemet Linux i inbyggda system. Deltagarna lär sig genom att göra – med flera praktiska övningar och exempel. Linux systemarkitektur med de viktigaste delsystemen och deras funktionalitet beskrivs tillsammans med de verktyg som behövs för utveckling.

Både teori och övningar följer de naturliga stegen vid driftsättande av ett nytt målsystem: Vi börjar med bootladdaren, fortsätter med kärnan och lägger sedan till ett fullt fungerande rotfilsystem.

Kursen baseras på 15 års erfarenhet av kurser för Linux i inbyggda system samt erfarenheter från mer än 50 utvecklingsprojekt. Vi delar med oss av många av våra erfarenheter.

Övningarna baseras normalt på vanliga ARM-baserade målsystem men kan, för lokal kundspecifik kurs , anpassas till kundspecifika målsystem.

Kursen ges normalt på svenska men allt kursmaterial är på engelska. Kursen ges på engelska på begäran.

MÅL
  • Att få en grundläggande förståelse för Linux-kärnan med dess delsystem och de viktigaste systemtjänsterna
  • Att baserat på ett vanligt användningsfall, lära sig hur man integrerar ett inbyggt Linux-system
  • Att lära sig använda Linux i ett inbyggt system
MÅLGRUPP

Linux kursen riktar sig till programmerare och systemutvecklare som är nya på Linux i inbyggda system.

FÖRKUNSKAPER
  • Erfarenhet från utveckling av inbyggda system
  • Erfarenhet av programmering i C Grundläggande användning av Linux
DAGAR

3

PRIS

SEK 21 000

KURSTILLFÄLLEN 

18-20 september 2024, Kista

27-29 november 2024, Kista

 

 

SPRÅK

Svenska, på engelska efter överenskommelse

Till anmälan

Kursinnehåll

1

Introduction

Linux background
Open source licensing
Linux kernel development
Linux distributions and build frameworks
Embedded systems and Linux
Embedded development
2

Linux System Overview

Execution model
The process scheduler
The virtual file system
The I/O scheduler
The memory manager
Inter process communication
The network stack
Device drivers and modules
RTOS to Linux migration
3

Tools

Development environment
System analysis tools
4

Building and booting the kernel

System startup
The boot loader
Building the Linux kernel
Kernel boot
5

Root fs and User space initialization

Root fs overview
Root fs contents
Root fs creation
User space initialization
6

Kernel modules and device drivers

Kernel modules
Device drivers
/proc fs interface
udev
Interrupt handling
7

Linux and real-time

What is real-time
The PREEMPT_RT patch
Real-time system design

Exercises

U-Boot
Linux kernel
Root filesystem
Development with tftp/NFS
Application
Module
Driver
GPIO and interrupt