Skip to main content

Information om behandling av personuppgifter

Integritetspolicy

Codiax behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och nedanstående.

Codiax värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Varför?
Vi behandlar personuppgifter för att kunna göra utskick om och inbjudningar till våra utbildningar och seminarier. Vi behandlar även personuppgifter för dem som anmäler sig till någon av våra kurser. Detta för att kunna ta kontakt med och fakturera våra kursdeltagare inför kurstillfället.

Vilka personuppgifter behandlas?
För våra mailutskick samlar vi in namn och mejladress med hjälp av en extern leverantör av maillösningar, MailChimp (www.mailchimp.com). MailChimp i sin tur samlar in en del annan data, se deras separata information på https://mailchimp.com/legal/privacy

För kursdeltagare sparar vi namn, mejladress, telefonnummer, företagstillhörighet, faktureringsadress, vald kurs, eventuellt fritextmeddelande, samt ip-adress vid anmälningstillfället.

På vilken rättslig grund?
Codiaxs rättsliga grund för behandlingarna är samtycke. Vi behandlar personuppgifter enbart från dem som gett oss sitt samtycke till det.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Uppgifterna för våra nyhetsbrevsprenumeranter lagras så länge prenumerationen pågår och så länge personen ifråga ingår i Codiaxs målgrupp.

Uppgifterna för våra kursdeltagare sparar vi fram till en månad efter att kursen avslutats.

Registrerades rättigheter
Den vars personuppgifter vi behandlar, har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering eller begränsning av behandling av sina personuppgifter. Invändning mot behandling kan även framföras.

Klagomål avseende Codiaxs behandling av personuppgifter kan göras till Codiax eller Datainspektionen.

Kontakt och dataskyddsombud
Codiax Sweden AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs i dessa avseenden.

Mejladress: info@codiax.se

Postadress: Codiax Sweden AB, Isafjordsgatan 31, 164 40 Kista