Skip to main content

Yocto / OpenEmbedded

Kursbeskrivning

Yocto / OpenEmbedded ger dig grunderna för att skapa din egen embedded Linux-distribution, med en aktuell Linux-kärna och ett komplett och anpassat rotfilsystem som är fyllt med egna och öppna källkodspaket. Vi går igenom byggsystemet OpenEmbedded (som är kärnan i Yocto-projektet), diskuterar de centrala komponenterna som lager, recept, klasser och konfigurationer. Vi går igenom byggprocessen steg för steg och förklarar hur man lägger till nya paket, skapar anpassade rootfilsystem-images och felsöker byggprocessen.

Kursen är baserad på praktiska övningar där eleverna lär sig och utforskar byggprocessen samtidigt som de skapar egna anpassade lager, paketrecept och images.

Kursen ges normalt på svenska men kurser på engelska ges på begäran. Allt kursmaterial är på engelska. Linux-datorer och kurstargets (Beaglebone black) för att utföra övningarna är tillgängliga för alla deltagare. Alla deltagare får behålla sin Beaglebone efter kursens slut.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till programmerare och systemutvecklare med erfarenhet av Linux för inbyggda system, och som vill få hjälp att komma igång med det mest aktuella byggsystemet för inbyggd Linux idag.

KURSTARGET
Beaglebone Black – Alla kursdeltagare får behålla sin Beagelbone efter kursens slut!

FÖRKUNSKAPER
För att på bästa sätt tillgodogöra sig den här kursen är det viktigt att ha viss erfarenhet av

  • Utveckling av inbyggda system
  • Programmering i C
  • Programmering i bash-script
  • Linux byggprocess

Det underlättar också om man har en viss förståelse för uppbyggnaden av Linux rotfilsystem.

DAGAR

3

PRIS

SEK 21 000

TEORI/PRAKTIK

50/50

VÅRENS KURSTILLFÄLLEN 

24-26 maj i Kista

SPRÅK

Svenska, på engelska efter överenskommelse

Till anmälan

Kursinnehåll

1

Introduction

Yocto
OpenEmbedded
Poky
Build system overview
2

Bitbake

File types
Recipes, layers and classes
Syntactic rules
Configuration
Invocation
3

Layer basics

Layer theory
Best practices
4

Writing recipes

Recipe basics
Common variables
Licenses
Dependencies
Recipe tasks
5

Troubleshooting

Log files
Dependency graphs
Debug output
Logging
Build environment
6

Recipes – advanced topics

Include files
Recipe extension
Using classes
Creating patches
7

The Image, the Machine and the Distro

The image
Image customization
Package groups
BSP layers
Machine configuration
The Linux kernel
Distro layers
8

Application development

Build and install an SDK

Exercises

Build a first image
Adapt image recipe and experience the results
Create your own layer
Write your first recipe
A more advanced recipe
Patch code and finalize recipe
Create your own image
Create your own distro
Build and use an SDK for application development