Skip to main content
News

Plamics är klart

By 19 January, 2018#!31Tue, 15 Jan 2019 12:43:57 +0100+01:005731#31Tue, 15 Jan 2019 12:43:57 +0100+01:00-12Europe/Stockholm3131Europe/Stockholmx31 15pm31pm-31Tue, 15 Jan 2019 12:43:57 +0100+01:0012Europe/Stockholm3131Europe/Stockholmx312019Tue, 15 Jan 2019 12:43:57 +01004312431pmTuesday=457#!31Tue, 15 Jan 2019 12:43:57 +0100+01:00Europe/Stockholm1#January 15th, 2019#!31Tue, 15 Jan 2019 12:43:57 +0100+01:005731#/31Tue, 15 Jan 2019 12:43:57 +0100+01:00-12Europe/Stockholm3131Europe/Stockholmx31#!31Tue, 15 Jan 2019 12:43:57 +0100+01:00Europe/Stockholm1#No Comments

Plamics, det EU-finansierade experiment- och utvecklingsprojekt som Retotech jobbat med under 2017 är klart.

Projektet innehöll plattformskomponenter för att separera olika delsystem i säkerhetskritiska tillämpningar.

Centralt var användning och vidareutveckling av hypervisorn Jailhouse för vilken vi bl.a anpassat och utvecklat inter-cellkommunikation. För Yocto har vi skapat byggmiljö och metalager som skapar system med Jailhouse.

En av demonstratorerna från projektet är denna självbalanserande robot där regleringen är implementerad i en av hypervisorn separerad ”säkerhetskritisk” cell som kör FreeRTOS. I en ”icke säkerhetskritisk” cell körs Linux.

Kontakta oss om projektet, och hur detta kan vara intressant för dina system, på info@codiax.se